Nga khoe robot không gian vượt trội Mỹ và Trung Quốc

Roscosmos chính thức nhận robot FedOR để chuẩn bị cho sứ mệnh không gian ...

Latest news

Copied!